Kontakt

Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie:
prokurator Agnieszka Zabłocka - Konopka

tel. (22) 46 49 280
tel. 600 079 806
adres e-mail: rzecznik@warszawa.pr.gov.pl
fax: (22) 46 49 123

Sekretariat

tel. /22/ 4649 122

Uwaga:
Skrzynka pocztowa nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych.
Zawiadomienie o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty.

 

 

 

BIP epuap