Zatrzymanie 5 osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 343 mln zł
 
2018/10/12
 

   Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej zatrzymali 5 osób, będących członkami zorganizowanej grupy przestępczej działającej od początku września 2015 roku do maja 2016 roku zarówno w Polsce (na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego) jak też w Republice Czeskiej oraz Republice Słowackiej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i karnych skarbowych.
   Zatrzymania nastąpiły w wieloosobowym śledztwie prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie za sygn. akt RP II Ds. 18.2016, w którym na podstawie zgromadzonych dowodów ustalono strukturę zorganizowanej grupy przestępczej oraz ujawniono przestępcze działania związanych z nią osób.
   Celem działania sprawców było uzyskanie z Urzędów Skarbowych łącznej kwoty ponad 343 mln zł z tytułu nienależnego zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług na rzecz powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych, które działały w ramach badanej grupy przestępczej.
   Dla uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT podejrzani stworzyli łańcuch podmiotów gospodarczych dokonujących pozornego obrotu towarów łatwo zbywalnych w postaci między innymi kawy, baterii, maszynek do golenia, kremu oraz drażetek znanych marek. Dokonywali także przelewów pieniędzy pomiędzy rachunkami bankowymi firm założonych dla celów działania grupy, prowadzili pozorną działalność gospodarczą, sporządzali dokumentację poświadczającą nieprawdę oraz posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT.
   Działania sprawców naraziły Skarb Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 343 mln zł, który został udaremniony w wyniku wspólnych działań organów ścigania oraz organów skarbowych – w tym Urzędu Skarbowego w Kłobucku.
   Po wykonywaniu czynności procesowych z podejrzanymi w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, prokurator podjął decyzję o skierowaniu do Sądu wniosków w przedmiocie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec wszystkich zatrzymanych osób.
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił wnioski Prokuratury i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
   Za zarzucane przestępstwa grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności do 10 lat a także kara grzywny.
Sprawa ma rozwojowy charakter, Prokuratura uzyskuje dalsze dowody, które pozwolą na ustalanie kolejnych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z badanymi przestępstwami.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

BIP epuap