Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania na okres dalszych 3 miesięcy wobec byłego Prezesa Zarządu spółki GetBack S.A., byłej Wiceprezes Zarządu spółki GetBack
 
2018/10/31
 

   W dniu 25 października 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny rozpoznał zażalenia złożone przez obrońców byłego Prezesa Zarządu spółki GetBack S.A. – Konrada K., byłej Wiceprezes Zarządu spółki GetBack S.A. – Anny P. oraz mężczyzny, z którym spółka GetBack S.A. zawarła umowę „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie” – Piotra B., które dotyczyły postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie XII Wydział Karny o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania wobec wskazanych podejrzanych na okres dalszych 3 miesięcy.
  Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżone postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, podzielając stanowisko Sądu I instancji oraz Prokuratury Regionalnej w Warszawie w przedmiocie istnienia przesłanek procesowych, uzasadniających dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych jako środka zapobiegawczego, który zabezpieczy dalszy prawidłowy tok prowadzonego postępowania przygotowawczego Prokuratury Regionalnej w Warszawie o sygn. akt RP I Ds. 11.2018, dotyczącego działalności spółki GetBack S.A.
  Okres tymczasowego aresztowania został przedłużony przez Sąd Okręgowy w Warszawie zgodnie z wnioskami złożonymi przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie wobec Konrada K. i Piotra B. do dnia 13 grudnia 2018 roku, a w stosunku do podejrzanej Anny P. do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

BIP epuap