Akt oskarżenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeciwko Dorocie R., Emilowi S. oraz sześciu mężczyznom oskarżonym o kierowanie gróźb bezprawnych
 
2019/04/07
 

   Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Dorocie R., Emilowi S. oraz sześciu mężczyznom oskarżonym o kierowanie w grudniu 2016 roku w Warszawie gróźb bezprawnych wobec pokrzywdzonego, celem zmuszenia Go do określonego zachowania.
   Oskarżonej Dorocie R. zarzucono nakłanianie wspólnie i w porozumieniu z Emilem S., Markiem W., Jackiem M. oraz Jerzym Ch. innych mężczyzn do zmuszenia pokrzywdzonego groźbami bezprawnymi do cofnięcia złożonych przez niego wniosków o ściganie Jej osoby, cofnięcia prywatnego aktu oskarżenia oraz do zaniechania przez Niego wszelkich działań związanych z postępowaniami, w których była stroną przeciwną.
   Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty wywierania wpływu na pokrzywdzonego, który był świadkiem i oskarżycielem w postępowaniach dotyczących Doroty R., poprzez grożenie mu rozgłoszeniem w środowisku zawodowym kompromitujących Go wiadomości oraz
   Jednemu z mężczyzn zarzucono także posiadanie wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii środka odurzającego w postaci kilku gramów kokainy oraz nakłanianie do popełnienia na szkodę pokrzywdzonego przestępstwa wymuszenia rozbójniczego, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
   Śledztwo zostało wszczęte w wyniku ustnego zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez pokrzywdzonego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I, co nastąpiło po skierowaniu do niego gróźb.
   W toku przeprowadzonego śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na ustalenie roli i sprawstwa osób związanych z okolicznościami przedstawionymi przez pokrzywdzonego.
   Oskarżeni podjętym przez siebie działaniem zrealizowali znamiona przestępstw przeciwko wolności, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko mieniu oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
   Przestępstwo zarzucone Dorocie R. oraz sześciu innym oskarżonym zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

BIP epuap