Przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec byłego trenera żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego w Polskim Związku Kolarskim, podejrzanego w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie
 
2019/05/10
 

   Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019 roku przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na okres dalszych 2 miesięcy, tj. do dnia 26 czerwca 2019 roku do godziny 06:00.
   W treści wniosku złożonego do Sądu Prokuratura wykazała, że jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym zabezpieczy dalszy, prawidłowy tok prowadzonego śledztwa.
Prokuratura wskazała na uzasadnioną obawę bezprawnego utrudniania przez podejrzanego prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego w przypadku pozostawania na wolności oraz uzasadnioną obawę matactwa z jego strony.
   W sprawie zachodzi także samoistna przesłanka szczególna dla stosowania tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja P., która uzasadniona jest grożącą mu surową karą pozbawienia wolności za zarzucane przestępstwa.
   Groźba wymierzenia surowej kary może skłaniać podejrzanego do wpływania na zeznania świadków bądź też innego bezprawnego utrudniania postępowania karnego.  
Sąd podzielił stanowisko Prokuratury, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Andrzeja P. zarzucanych mu przestępstw.
   Andrzej P. jest podejrzany o popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Jednym z zarzucanych mu czynów zabronionych jest przestępstwo zgwałcenia zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 12.
   W toku śledztwa wykonano liczne czynności dowodowe służące wyjaśnieniu wszelkich ujawnionych dotychczas okoliczności faktycznych, które pozwolą na merytoryczne zakończenie postępowania w zakresie zarzutów stawianych podejrzanemu.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka
 

« powrót

BIP epuap