Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie RP I Ds. 30.2017 Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie RP I Ds. 30.2017 Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych oraz ich pełnomocników, że w dniu 20 marca 2018 r. w sprawie o sygnaturze RP I Ds 30.2017 przeciwko Andrew Smithowi i Stevenowi Schimmelowi wydane zostało postanowienie o zawieszeniu śledztwa albowiem w toku postępowania ustalono, że podejrzani nie przebywają na terytorium RP, nie mają miejsca stałego zameldowania, nie są pozbawieni wolności i nie przebywają w zakładach karnych na terytorium RP, zaś organom ścigania nie jest znane ich miejsce pobytu.

więcej »


Zawiadomienie w trybie przepisu art.131 § 2 Kodeksu karnego o wyłączeniu materiałów z akt śledztwa RP I Ds. 22.2016 Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Zawiadomienie w trybie przepisu art.131 § 2 Kodeksu karnego o wyłączeniu materiałów z akt śledztwa RP I Ds. 22.2016 Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Na podstawie art.131§2 Kodeksu postępowania karnego Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych oraz ich pełnomocników, że postanowieniem z 2 marca 2018 roku wyłączono do odrębnego postępowania z akt sprawy RP I Ds. 22.2016 materiały śledztwa w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w zakresie sprawowania nadzoru nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie przez członków Komisji Nadzoru Finansowego, tj. o przestępstwa z art. 231 § 1 Kodeksu karnego.

więcej »


Nowe dowody w sprawie oszustw popełnionych przez Piotra K. i Mikołaja D. oraz wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie skierowany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Piotra K. na okres

Nowe dowody w sprawie oszustw popełnionych przez Piotra K. i Mikołaja D. oraz wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie skierowany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Piotra K. na okres

Prokuratura Regionalna w Warszawie zgromadziła nowe dowody w sprawie o sygn. akt RP II Ds. 21.2016 prowadzonej w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej przeciwko Piotrowi K., jego byłemu współpracownikowi - Mikołajowi D. oraz czterem innym podejrzanym, które dotyczą przestępstw oszustw popełnionych na szkodę wielu osób.

więcej »


Piotr S. zatrzymany za narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług w kwocie 260 183 869 zł.

Piotr S. zatrzymany za narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług w kwocie 260 183 869 zł.

W dniu 22 lutego 2018 roku na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie do sprawy RP II Ds. 39.2016 zatrzymano Piotra S. Jest to kolejne zatrzymanie w sprawie dotyczącej działania grupy przestępczej funkcjonującej zarówno w kraju jak i za granicą, która dokumentowała fikcyjne transakcje gospodarcze nierzetelnymi fakturami VAT w ramach „karuzeli podatkowej” dla uzyskania nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie 260 183 869 zł.

więcej »


Strona: 1 2 3następna strona »    
BIP epuap