Akt oskarżenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeciwko byłemu Dyrektorowi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz byłemu Naczelnikowi ww. Departamentu

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie o sygn. akt RP VI Ds. 6.2016 prowadzonej przeciwko byłemu Dyrektorowi Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przeciwko byłemu Naczelnikowi tego Departamentu, którym zarzucono popełnienie przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz działanie na szkodę interesu publicznego.

więcej »


Zatrzymanie dwóch kolejnych osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem artykułami spożywczymi, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie pona

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymano dwie kolejne osoby w wieloosobowym śledztwie prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej o sygn. akt RP VI Ds. 18.2016, przeciwko członkom międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem artykułami spożywczymi w postaci kawy, słodyczy, cukierków i maszynek do golenia znanych marek, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 980 mln zł.

więcej »


Tymczasowe aresztowanie wobec Piotra K. przedłużone przez Sąd Apelacyjny w Warszawie na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie Sąd Apelacyjny w Warszawie przedłużył do dnia 2 czerwca 2019 roku do godziny 12:45 okres tymczasowego aresztowania wobec Piotra K., który jest podejrzany o przestępstwa oszustwa popełnione na szkodę wielu osób w śledztwie o sygn. akt RP II Ds. 21.2016, prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej.

więcej »


Zatrzymanie 4 mężczyzn w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonym przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem folią stretch oraz produktami szybko zbywalnymi (FMCG), która naraziła Skarb Państwa na uszczup

Zgodnie z postanowieniami Prokuratury Regionalnej w Warszawie wydanymi w śledztwie prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej o sygn. akt RP VI Ds. 11.2016, funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji przy współpracy funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 4 mężczyzn, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Polski a także Słowacji i Austrii, zajmującej się obrotem folią stretch oraz produktami szybko zbywalnymi (FMCG). Dowody zgromadzone w sprawie wykazały, że członkowie grupy przes

więcej »


BIP epuap