Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W związku z przypadającym na 22 lutego Dniem Ofiar Przemocy, w dniach 19-25 lutego 2018 roku będzie obchodzony Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, w szczególności poprzez udzielanie pokrzywdzonym – ofiarom przestępstw i ich najbliższym porad prawnych. Koordynacją obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie dyżury będą pełnione w okresie od 19 lutego 2018 roku do 23 lutego 2018 roku, w godzinach od 9:15 do 15:00.

więcej »


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 lutego 2018 r. siedziba Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie i Wydziału V Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie będzie mieścić się w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25,00-071 Warszawa. Dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian.

 


Prokuratura Regionalna w Warszawie zabezpieczyła przedsiębiorstwo kupione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w kraju i zagranicą, która zajmowała się nielegalnym obrotem olejem napędowym oraz praniem brudnych pieniędzy

 Prokuratura Regionalna w Warszawie zabezpieczyła przedsiębiorstwo kupione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w kraju i zagranicą, która zajmowała się nielegalnym obrotem olejem napędowym oraz praniem brudnych pieniędzy

Prokuratura Regionalna w Warszawie zabezpieczyła przedsiębiorstwo o wartości szacunkowej ponad 49 mln zł, znajdujące się na terenie województwa mazowieckiego, które jak ustalono, zostało kupione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej.

więcej »


Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie w sprawie nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie w sprawie nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim

W Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie wszczęto śledztwo w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków w latach 2010 - 2017 w Pruszkowie, przez osoby obowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego oraz wyrządzenia w ten sposób w mieniu Polskiego Związku Kolarskiego szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, tj. o czyn z art.296 § 1 i § 3 Kodeksu karnego, sygn. akt RP I Ds. 64.2017.

więcej »


BIP epuap