Zatrzymanie 11 osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się odwróconym łańcuchem dystrybucji leków

Zgodnie z postanowieniami Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zatrzymali 11 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie popełniali przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe związane z procederem tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków.

więcej »


Sąd uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego Andrzeja P., który był trenerem żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego i Dyrektorem Sportowym w Polskim Związk

W dniu 30 października 2018 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie II Wydział Karny z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego Andrzeja P., który był trenerem żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego oraz Dyrektorem Sportowym w Polskim Związku Kolarskim.

więcej »


Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania na okres dalszych 3 miesięcy wobec byłego Prezesa Zarządu spółki GetBack S.A., byłej Wiceprezes Zarządu spółki GetBack

W dniu 25 października 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny rozpoznał zażalenia złożone przez obrońców byłego Prezesa Zarządu spółki GetBack S.A. – Konrada K., byłej Wiceprezes Zarządu spółki GetBack S.A. – Anny P. oraz mężczyzny, z którym spółka GetBack S.A. zawarła umowę „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie” – Piotra B., które dotyczyły postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie XII Wydział Karny o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania wobec wskazanych podejrzanych na okres dalszych 3 miesięcy.

więcej »


Zatrzymanie byłego trenera żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego w Polskim Związku Kolarskim w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim

Dziś w godzinach rannych, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Policji z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zatrzymali byłego trenera żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego, który był także Dyrektorem Sportowym w Polskim Związku Kolarskim.

więcej »


BIP epuap