21 czerwca 2019 r. Dniem Wolnym od Pracy

Na podstawie art. 22 par. 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (j.t. Dz. U z 2019 r. poz. 740), zarządzenie nr 50 / 2019 Prokuratora Regionalnego w Warszawie z 11 czerwca 2019; ustala się dzień 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy.

więcej »


Pozew Prokuratury Regionalnej w Warszawie o zapłatę na rzecz oznaczonej osoby fizycznej kwoty 380 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu zakupu obligacji spółki GetBack S.A.

W wyniku prac Zespołu Prokuratorów powołanego w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do podejmowania działań z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w sprawach roszczeń obligatariuszy oraz innych osób wobec spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, oraz w stosunku do innych podmiotów, został skierowany przez Prokuraturę pierwszy pozew.

więcej »


KOMUNIKAT PRASOWY

Wydział II do spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie wraz z Komendą Rejonową Policji Warszawa VI prowadzi śledztwo w sprawie RP II Ds. 23.2018 dot. doprowadzenia kontrahentów dwóch firm mających swoją siedzibę w Gdyni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 4 461 950 zł, za pomocą wprowadzenia w błąd co do zamiaru i możliwości wykonania umów regulujących współpracę stron w zakresie eksploatacji maszyn cyfrowych oraz umów dzierżawy sprzętu komputerowego.

więcej »


Przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec byłego trenera żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego w Polskim Związku Kolarskim, podejrzanego w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019 roku przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na okres dalszych 2 miesięcy, tj. do dnia 26 czerwca 2019 roku do godziny 06:00. W treści wniosku złożonego do Sądu Prokuratura wykazała, że jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym zabezpieczy dalszy, prawidłowy tok prowadzonego śledztwa.

więcej »


BIP epuap