Postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie po rozpoznaniu zażaleń obrońców osób tymczasowo aresztowanych oraz Prokuratury w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, które dotyczy działalności spółki GetBack S.A.

W dniu 18 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy rozpoznał w sprawie dotyczącej działalności spółki GetBack S.A. zażalenia obrony na postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wobec Konrada K. i Piotra B.

więcej »


Kolejna osoba zatrzymana usłyszała zarzuty w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym działalności spółki GetBack S.A.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejną osobę w śledztwie dotyczącym działalności spółki GetBack S.A., które prowadzone jest w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie przez zespół prokuratorów powołany przez Prokuratora Krajowego.

więcej »


Postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie po rozpoznaniu wniosków Prokuratury Regionalnej w Warszawie w przedmiocie tymczasowego aresztowania wobec kolejnych osób zatrzymanych 4 lipca 2018 roku

Postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie po rozpoznaniu wniosków Prokuratury Regionalnej w Warszawie w przedmiocie tymczasowego aresztowania wobec kolejnych osób zatrzymanych 4 lipca 2018 roku w śledztwie, które dotyczy działalności spółki GetBack S.A.

więcej »


Decyzje Prokuratury w przedmiocie środków zapobiegawczych wobec kolejnych pięciu podejrzanych w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym działalności spółki GetBack S.A., zatrzymanych w dniu 4 lipca 2018 rok

Po wnikliwej analizie dowodów dotychczas zgromadzonych w wielowątkowym śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym działalności spółki GetBack S.A., Prokuratura podjęła decyzje w przedmiocie środków zapobiegawczych wobec kolejnych pięciu podejrzanych, których zatrzymania nastąpiły w dniu 4 lipca 2018 roku.

więcej »


BIP epuap