Akt oskarżenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeciwko 93 oskarżonym o popełnienie łącznie 1256 przestępstw związanych z wyrządzeniem Spółdzielczemu Bankowi Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie szkody majątkowej w kwocie ponad 1 mld 626 mln zł

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie przeciwko 93 osobom, którym zarzuca popełnienie łącznie 1256 przestępstw związanych z wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów Spółdzielczemu Bankowi Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (nazwa handlowa SK Bank), tj. czynów zabronionych z art.296§1 i §3 kk, art.296§1a i §2 kk oraz inne.

więcej »


ZAWIADOMIENIE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH O SKIEROWANIU AKTU OSKARŻENIA W SPRAWIE RP I DS. 22.2016 PROKURATURY REGIONALNEJ W WARSZAWIE

Na podstawie art. 131 § 2 kpk w zw. z art. 334 § 3 kpk, zawiadamia się pokrzywdzonych, a także osoby, które złożyły zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o tym, że Prokuratura Regionalna w Warszawie za sygnaturą RP I Ds 22.2016 nadzorowała postępowanie dotyczące działania na szkodę SK Banku w Wołominie. Śledztwo zostało zakończone skierowaniem w dniu 11 października 2019r. do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie V Wydziału Karnego akt oskarżenia przeciwko Janowi B., Sławomirowi D., Wiesławowi Ł. i innym, oskarżonym o czyny z art. 296 § 1 i 3 kk i inne.

więcej »


Zażalenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego w Złotoryi dotyczące warunkowego przedłużenia tymczasowego aresztowania wobec byłego trenera żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego oskarżonego o przestępstwa przeciwko

Zażalenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie na postanowienie Sądu Rejonowego w Złotoryi dotyczące warunkowego przedłużenia tymczasowego aresztowania wobec byłego trenera żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego oskarżonego o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

więcej »


Kolejne zatrzymania w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzonym przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej podejrzanym o przestępstwo zbrodni fakturowej, oszustwa podatkowe w podatku od towarów i usług (VAT), w podatku akcyzowym

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Olsztynie zatrzymali 8 osób w toku wieloosobowego śledztwa o sygn. akt RP II Ds. 25.2017, które prowadzone jest w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej tutejszej Prokuratury przeciwko podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w kraju i za granicą.

więcej »


BIP epuap