Sprzeciw Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie gruntu położonego przy Plac Wilsona 4 w Warszawie (poprzednio Plac Komuny Paryskiej 4) i ul. Mickiewicza 29/31 kwoty ponad 29 mln zł

Sprzeciw Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie gruntu położonego przy Placu Wilsona 4 w Warszawie (poprzednio Plac Komuny Paryskiej 4) i ul. Mickiewicza 29/31 oraz udział Prokuratury w postępowaniach sądowych z powództwa jednej z warszawskich Spółdzielni Mieszkaniowych przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Mazowieckiemu o zapłatę łącznej kwoty ponad 29 mln zł

więcej »


Kolejne zatrzymania w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym działalności spółki GetBack S.A. oraz nowy zarzut dla byłego Prezesa Zarządu GetBack S.A. i jednego z byłych członków Zarządu spółki w związku z ujawnieniem wyrządzenia szkody

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymane zostały dwie kolejne osoby w śledztwie dotyczącym działalności spółki GetBack S.A., prowadzonym w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez Zespół Prokuratorów powołany przez Prokuratora Krajowego.

więcej »


Kolejne zatrzymania w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym działalności spółki GetBack S.A. w związku z wyrządzeniem spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w kwocie co najmniej 160 mln zł

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymano dziś kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym działalności spółki GetBack S.A., prowadzonym w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez Zespół Prokuratorów powołany przez Prokuratora Krajowego.

więcej »


Nowe dowody Prokuratury Regionalnej w Warszawie w śledztwie prowadzonym przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej o zasięgu międzynarodowym, która osiągała wielomilionowe korzyści majątkowe z przestępstw karnych oraz karnych skarbowych związany

W toku wieloosobowego śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzonego w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej za sygn. akt RP II Ds. 13.2016, przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej o zasięgu międzynarodowym, która osiągała wielomilionowe korzyści majątkowe z przestępstw karnych oraz karnych skarbowych związanych z importem folii strech, uzyskano nowe dowody pozwalające na zatrzymanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej kolejnych osób związanych z ujawnionym procederem.

więcej »


BIP epuap