Pierwsze zarzuty Prokuratury Regionalnej w Warszawie dla podejrzanych o popełnienie zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT o łącznej wartości należności ogółem przekraczającej 446 mln zł

Pierwsze zarzuty Prokuratury Regionalnej w Warszawie dla podejrzanych o popełnienie zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT o łącznej wartości należności ogółem przekraczającej 446 mln zł

Pierwsze zarzuty Prokuratury Regionalnej w Warszawie dla podejrzanych o popełnienie zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT o łącznej wartości należności ogółem przekraczającej 446 mln zł, które poświadczały nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości podatku od towarów i usług z tytułu deklarowanych nabyć połączeń typu VoIP oraz narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 83 mln zł

więcej »


Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie w sprawie spółki GetBack S.A.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie w sprawie spółki GetBack S.A.

Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie podania do publicznej wiadomości w dniu 16 kwietnia 2018 roku przez członków Zarządu spółki GetBack S.A. raportu bieżącego nr 39/2018, zawierającego nieprawdziwe informacje o pozytywnym zaangażowania spółki GetBack S.A. w rozmowy z przedstawicielami Banku PKO BP S.A. oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na temat udzielenia podmiotom z Grupy Kapitałowej GetBack S.A. finansowania o charakterze kredytowo – inwestycyjnym.

więcej »


Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym przestępstw karnych i karnych skarbowych w związku z obrotem tekstyliami w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej

Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym przestępstw karnych i karnych skarbowych w związku z obrotem tekstyliami w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymano członków zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w okresie od stycznia 2017 roku do lutego 2018 roku w Wólce Kosowskiej oraz w innych miejscach na terenie województwa mazowieckiego, wśród której byli obywatele Polski i Wietnamu. Zatrzymania nastąpiły w ramach wielowątkowego i wieloosobowego śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonego w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej za sygn. akt RP II Ds. 3.2018 z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a także przy stałej współpracy funkcjonariuszy z Warmiń

więcej »


Sprzeciw Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Szucha nr 17/19

Sprzeciw Prokuratury Regionalnej w Warszawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Szucha nr 17/19

W dniu 7 marca 2018 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, który wniesiono od decyzji Prezydenta M.St. Warszawy z dnia 24 lipca 2009 roku.Zaskarżona przez Prokuraturę decyzja Prezydenta M.St. Warszawy ustanawiała na rzecz ustalonych osób fizycznych, na 99 lat prawo użytkowania wieczystego zabudowanego gruntu położonego w Warszawie przy Alei Szucha nr 17/19, stanowiącego część dawnych nieruchomości hipotecznych, składającego się z dwóch działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 3030 m2.

więcej »


BIP epuap