Zatrzymania kolejnych osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która dokumentowała fikcyjne transakcje gospodarcze nierzetelnymi fakturami VAT w ramach „karuzeli podatkowej”

Zatrzymania kolejnych osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która dokumentowała fikcyjne transakcje gospodarcze nierzetelnymi fakturami VAT w ramach „karuzeli podatkowej”

W toku wieloosobowego śledztwa prowadzonego w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zarejestrowanego za sygn. akt RP II Ds. 39.2016, w dniu 12 grudnia 2017 roku zatrzymano kolejne osoby będące członkami grupy przestępczej działającej zarówno w kraju jak i za granicą, która dokumentowała fikcyjne transakcje gospodarcze nierzetelnymi fakturami VAT w ramach „karuzeli podatkowej” dla uzyskania nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 187 mln zł.

więcej »


Kolejne dowody w sprawie Piotra K. i Mikołaja D. oraz przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Piotra K.

Kolejne dowody w sprawie Piotra K. i Mikołaja D. oraz przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Piotra K.

W ramach śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonego w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej, zarejestrowanego za sygn. akt RP II Ds. 21.2016 przeciwko Piotrowi K. oraz Mikołajowi D., zgromadzono kolejne dowody w zakresie czynów zabronionych zarzucanych podejrzanym, spenalizowanych w art.286§1 kk art.286§1 kk w zw. z art.65§1 kk, art.13§1 kk w zw. z art.286§1 kk, art.14 ust.3 ustawy z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach oraz art.124 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.

więcej »


Wystąpienie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w ramach postępowania sprawdzającego, dotyczącego nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim

Wystąpienie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w ramach postępowania sprawdzającego, dotyczącego nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim

W ramach czynności sprawdzających podjętych przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie w związku z rozpoznawaniem pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skierowanego przez Podsekretarza Stanu Ministerstwa Sportu i Turystki, dotyczącego czynów zabronionych, do których miało dochodzić w Polskim Związku Kolarskim, stwierdzono iż z uwagi na zakres przedstawionych informacji, zachodzi potrzeba uzupełnienia danych zawartych w otrzymanym doniesieniu. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, Prokuratura Regionalna w Warszawie niezwłocznie wystąpiła do podmiotu, który miał przeprowadz

więcej »


Prokuratura Regionalna w Warszawie zablokowała ponad 5 mln 350 tys. zł na rachunkach bankowych spółek, w śledztwie dotyczącym przestępstw skarbowych i prania pieniędzy

Prokuratura Regionalna w Warszawie zablokowała ponad 5 mln 350 tys. zł na rachunkach bankowych spółek, w śledztwie dotyczącym przestępstw skarbowych i prania pieniędzy

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie objął nadzorem śledztwo Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie, zarejestrowane w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie za sygn. akt RP II Ds. 38.2017, dotyczące przestępstw skarbowych przez osoby reprezentujące ustalone spółki prawa handlowego w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych dotyczących obrotu olejem rzepakowym w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

więcej »


BIP epuap