Kolejne zatrzymania w sledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczacym wielomilionowych wyludzen kredytów z Banku Spóldzielczego w Lesznowoli i wyrzadzenia w mieniu Banku szkody majatkowej w wielkich rozmiarach

Zgodnie z postanowieniami Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Policji z Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji zatrzymali kolejne trzy osoby, które miały związek z procederem wyłudzania wielomilionowych kredytów z Banku Spółdzielczego w Lesznowoli i wyrządzeniem szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu tego Banku.

więcej »


2 Listopada 2018 r. Dniem Wolnym od Pracy

Na podstawie art. 22 par. 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U 2017 r., poz. 1767 j.t. ze zm.), zarządza się co następuje: pkt. 1 Ustala się 02 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie.

więcej »


Prokuratura Regionalna w Warszawie przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo w sprawie zgonu Założyciela Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja

W dniu 11 października 2018 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie przejęła z Prokuratury Rejonowej Warszawa – Praga Północ w Warszawie do dalszego prowadzenia śledztwo w sprawie zgonu Założyciela Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja.

więcej »


Zatrzymanie 5 osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 343 mln zł

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej zatrzymali 5 osób, będących członkami zorganizowanej grupy przestępczej działającej od początku września 2015 roku do maja 2016 roku zarówno w Polsce (na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego) jak też w Republice Czeskiej oraz Republice Słowackiej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i karnych skarbowych.

więcej »


BIP epuap