INFORMACJE OGÓLNE

Z dniem 4 marca 2016 r., na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze  (Dz.U. z 2016 r., poz. 178), znosi się prokuratury apelacyjne, a tworzy prokuratury regionalne. 

BIP epuap