Kontakt

Wydział VI Budżetowo - Administracyjny Prokuratury Regionalnej w Warszawie
 

Zamówienia publiczne
tel. /22/ 46 49 139
tel. /22/ 46 49 283
fax. /22/ 46 49 241


e-mail:  zamowienia@warszawa.pr.gov.pl

UWAGA:
SKRZYNKA POCZTOWA NIE SŁUŻY DO PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIEŃ O PRZESTĘPSTWIE ORAZ INNYCH PISM PROCESOWYCH.
PRZESŁANE PISMA BĘDĄ POZOSTAWIANE BEZ ROZPOZNANIA.
Zawiadomienie o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty.
 

BIP epuap