Akt oskarżenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeciwko byłemu trenerowi żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego, który był także Dyrektorem Sportowym w Polskim Związku Kolarskim
 
2019/06/27
 

   Prokuratura Regionalna w Warszawie wniosła akt oskarżenia w sprawie o sygn. akt RP I Ds. 12.2019 do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie przeciwko Andrzejowi P., który był trenerem żeńskiej kadry narodowej kolarstwa górskiego i Dyrektorem Sportowym w Polskim Związku Kolarskim.
   Andrzej P. został oskarżony o popełnienie przestępstw stanowiących czyny zabronione przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, których dopuścił się wobec dwóch zawodniczek kadry kolarstwa górskiego (MTB) Polskiego Związku Kolarskiego oraz kobiety biorącej udział w jednym ze zgrupowań kadrowo – grupowych kolarstwa górskiego.
   Oskarżenie dotyczy przestępstw zgwałcenia poprzez doprowadzenie pokrzywdzonych przemocą oraz podstępem polegającym na podaniu środka usypiającego do obcowania płciowego, a także doprowadzenia przemocą jednej z pokrzywdzonych do wykonania innej czynności seksualnej oraz przestępstwa usiłowania zgwałcenia.
   Do czynów zabronionych zarzucanych oskarżonemu doszło w trakcie  zgrupowań klubowo – kadrowych  kolarstwa górskiego, które  odbywały się w Polsce i za granicą.
Za przestępstwa te grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
   Andrzej P. przebywał w areszcie śledczym w związku z tymczasowym aresztowaniem zastosowanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie od czasu jego zatrzymania, które nastąpiło w dniu 29 października 2018 roku w ramach wielowątkowego śledztwa o sygn. akt RP I Ds. 64.2017.
   Akt oskarżenia jest wynikiem obszernego materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu przygotowawczym zainicjowanym zawiadomieniem złożonym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, które dotyczyło między innymi podejrzenia popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Polskiemu Związkowi Kolarskiemu oraz zawierało informacje wskazujące na możliwość zaistnienia czynów zabronionych o charakterze korupcyjnym oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
   W wyniku rozpoznania tego doniesienia wszczęto śledztwo w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków w latach 2010 – 2017 w Pruszkowie,  przez osoby obowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego oraz wyrządzenia w ten sposób w mieniu Polskiego Związku Kolarskiego szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, tj. o czyn z art.296 § 1 i § 3 Kodeksu karnego, sygn. akt RP I Ds. 64.2017, które pozostaje w toku.

 

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

BIP epuap