KOMUNIKAT
 
2020/06/01
 

Zatrzymanie obywatela Wietnamu w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym przestępstw prania brudnych pieniędzy i przestępstw skarbowych związanych z uszczupleniami należności Skarbu Państwa w podatku VAT.

 

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali obywatela Wietnamu, który jak ustaliło śledztwo był związany z procederem dokonywania transferu środków pieniężnych w łącznej kwocie ponad 116 mln zł poza granice Polski, czym znacznie utrudnił stwierdzenie przestępnego pochodzenia korzyści związanych z niezłożonych deklaracji VAT-7.

Zatrzymanemu mężczyźnie prokurator ogłosił zarzuty popełnienia przestępstwa określanego mianem prania brudnych pieniędzy wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie podwarszawskiej Wólki Kosowskiej, tj. czynu zabronionego spenalizowanego w art.299§1 i §5 kk, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Podejrzanemu zarzucono także przestępstwo udzielenia pomocy innym ustalonym osobom w uszczupleniu podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej wielką wartość, szacowaną obecnie na ponad 21 mln zł poprzez przekazanie na zagraniczne rachunki bankowe (m.in. w Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich), kwoty ponad 116 mln zł przy wykorzystaniu założonego w tym celu Biura Usług Płatniczych.

Biuro podejrzanego przyjmowało środki pieniężne między innymi od prezesów zarządów trzech spółek narodowości wietnamskiej, których działalność obejmowała Wólkę Kosowską.   

W wyniku przestępczego działania podejrzany udzielił ustalonym osobom pomocy w uszczupleniu należności podatkowych na szkodę Skarbu Państwa, doprowadzając do niezłożenia przez zobowiązanych deklaracji z tytułu podatku od towarów i usług (VAT-7) właściwym organom podatkowym na terenie Warszawy.

Po przesłuchaniu podejrzanego, Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała wniosek do Sądu o zastosowanie wobec zatrzymanego mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd Rejonowy po posiedzeniu w dniu 29 maja 2020 roku uwzględnił wniosek tutejszej Prokuratury, stosując wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, nadal podejmowane są działania, których celem jest zatrzymanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej kolejnych osób mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

 

 

  

 Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Prokurator

Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

BIP epuap