12 czerwca 2020 roku Dniem Wolnym od Pracy
 
2020/06/04
 

PROKURATOR REGIONALNY
w WARSZAWIE

RP IV WO 021.29.2020

ZARZĄDZENIE Nr 29/20
Prokuratora Regionalnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 740, z późn. zm.) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z powodu święta przypadającego w sobotę 15 sierpnia 2020 roku - dzień 12 czerwca 2020 roku ustalam dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

§ 2. Informację o ustaleniu 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy zamieścić na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Jakub Romelczyk

« powrót

BIP epuap