Zarządzenie NR 33 /2020 Prokuratora Regionalnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku o zmianie zarządzenia Prokuratora Regionalnego w Warszawie Nr 16/2020, z 19 marca 2020 roku, w sprawie stosowania środków zapobiegających
 
2020/06/18
 

PROKURATOR REGIONALNY
w WARSZAWIE


RP IV WO 021.33.2020.

 

ZARZĄDZENIE NR 33 /2020
PROKURATORA REGIONALNEGO w WARSZAWIE
z dnia 10 czerwca 2020 roku
o zmianie zarządzenia Prokuratora Regionalnego w Warszawie Nr 16/2020, z 19 marca
2020 roku, w sprawie stosowania środków zapobiegających w Prokuraturze Regionalnej
w Warszawie zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2
i rozpowszechniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem

 

Na podstawie art. 40 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (j.t. Dz.U 2019 r.. poz. 740. ze zm.). zarządzam co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 16/2020 Prokuratora Regionalnego w Warszawie z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie stosowania środków zapobiegających w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zakażeniu koronawirusem SA RS - CoV-2 rozpowszechniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem § 3 otrzymuje brzmienie: "Wszelkie czynności procesowe z udziałem osób doprowadzonych odbywają się w pokojach nr -2. - 6. - 7. -11 i -12, usytułowanych obok pomieszczeń dla zatrzymanych (wejście od dziedzińca wewnętrznego) oraz w pokojach nr I9k. 22k. 23k."

§ 2.

O treści zarządzenia powiadomić:

  1. Prokuraturę Krajową
  2. Prokuratury Okręgowe regionu warszawskiego
  3. pracowników Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

§ 3.

Treść zarządzenia umieścić na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020 roku.

Jakub Romelczyk

« powrót

BIP epuap