KOMUNIKAT
 
2020/06/19
 

PROKURATURA REGIONALNA
 w WARSZAWIE

Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej

RP I Ds 31.2018

Na podstawie art. 100 § 5 k.p.k. w zw. z art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia strony postępowania i ich pełnomocników, iż w sprawie o sygn. RP I Ds 31.2018 dotyczącej m.in.: dokonania w okresie od 4 lipca 2018 r. do dnia 16 sierpnia 2018 r. w nieustalonym miejscu zaboru w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej w postaci pieniędzy zgromadzonych na rachunkach klientów bankowości elektronicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A. poprzez przełamanie zabezpieczeń bankowości elektronicznej, uzyskanie nieuprawnionego dostępu do danych klientów banku i doładowanie kart SIM na łączną kwotę 16 470 zł, tj. o czyn z art. 267 § 1 k.k. w zb. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. oraz wysłania w dniach 26-27 czerwca 2019 roku wiadomości elektronicznej z serwera pocztowego o adresie IP 23.106.125.11 na adresy poczty elektronicznej 1 066 placówek przedszkolnych zlokalizowanych na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, o tytule „WSZYSCY ZDECHNIECIE!” i treści „W PRZEDSZKOLU JEST BOMBA, WYBUCHNIE JUTRO W POŁUDNIE, WSZYSCY BĘDZIECIE GRYŹĆ PIACH, ZA TO CO MI ZROBILIŚCIE” wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, ponieważ taki ładunek nie był podłożony, stwarzając sytuację mającą wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób znajdujących się w budynkach przedszkoli, oraz mieniu w znacznych rozmiarach w postaci budynków podszkoli, co wywołało czynności instytucji użyteczności publicznej i organów ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, w postaci przybycia na miejsce zdarzenia i przeprowadzenia stosownych sprawdzeń przez funkcjonariuszy Policji, mających na celu uchylenie zagrożenia, co doprowadziło do ewakuacji około 13 350 osób z co najmniej 282 placówek przedszkolnych na terenie całego kraju, tj. o czyn z art. 224a k.k., w dniu 4 czerwca 2020 r. na podstawie art. 148a § 4 pkt 1, 2 i 3 k.p.k. wydane zostało zarządzenie o odstąpieniu od usuwania z akt sprawy danych dotyczących miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu i adresu poczty elektronicznej pokrzywdzonych znajdujących się w dokumentach innych niż protokoły przesłuchania świadka/pokrzywdzonego. Na niniejsze zarządzenie zażalenie nie przysługuje.

« powrót

BIP epuap