KOMUNIKAT
 
2020/06/23
 

PROKURATURA REGIONALNA
w WARSZAWIE

Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej

RP I Ds 26.2018

 

   Na podstawie art. 100 § 5 k.p.k. w zw. z art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia strony postępowania i ich pełnomocników, iż w sprawie o sygn. RP I Ds 26.2018 dotyczącej m.in.: doprowadzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w bliżej nie ustalonym okresie jednak nie wcześniej niż od 9 marca 2018 r. i nie później niż do dnia 19 kwietnia 2018 r., w nieustalonym miejscu, do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wielu osób poprzez tworzenie i wykorzystanie stron internetowych podszywających się pod bramkę szybkich płatności firmy Dotpay Sp. z o.o. a także umieszczanie na portalu aukcyjnym OLX i innych stronach internetowych fałszywych aukcji lub ofert sprzedaży towarów czym wprowadzano w błąd użytkowników Internetu co do odbiorcy i wysokości dokonywanych płatności, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k., w dniu 4 czerwca 2020 r. na podstawie art. 148a § 4 pkt 1 i 3 k.p.k. wydane zostało zarządzenie o odstąpieniu od usuwania z akt sprawy danych dotyczących miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu i adresu poczty elektronicznej pokrzywdzonych znajdujących się w dokumentach innych niż protokoły przesłuchania świadka/pokrzywdzonego. Na niniejsze zarządzenie zażalenie nie przysługuje.

« powrót

BIP epuap