Zatrzymania i areszt dla 5 członków grupy polsko-hindusko-ukraińskiej grupy przestępczej działającej na terenie Wólki Koskowskiej
 
2021/05/17
 

W dniach 11 – 14 maja 2021 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku wspierani przez funkcjonariuszy Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 5 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących nieujawniania dochodów oraz unikania odprowadzenia należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT, a także prania brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest kierujący grupą oraz osoby ze ścisłego jej kierownictwa. Wstępnie wyliczone straty jakie poniósł Skarb Państwa to ponad 6 milionów złotych. Zatrzymania mają związek ze śledztwem prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Funkcjonariusze CBŚP uzyskali informację o istnieniu grupy przypadkowo, podczas działań operacyjnych w innej sprawie.
Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że zorganizowana grupa przestępcza, w skład której wchodziły osoby narodowości m.in. polskiej, ukraińskiej i hinduskiej działa w latach 2017 – 2021 na terenie województwa mazowieckiego. Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu, bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane ze sprzedaży towarów (głównie poprzez centrum handlowe w Wólce Kosowskiej) środki pieniężne, wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Republiki chińskiej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szacuje się, że łączną kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość 5,8 miliona dolarów.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok kierowania albo działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy. Wobec wszystkich podejrzanych (czterech obywateli Polski, w tym dwóch pochodzenia hinduskiego oraz jednego obywatela Ukrainy) prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.


Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie

« powrót

BIP epuap