Kolejne 5 osób tymczasowo aresztowanych w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej działającej na terenie Wólki Kosowskiej
 
2021/06/28
 

W połowie czerwca bieżącego roku na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Wydział w Ostrołęce Zarządu w Radomiu zatrzymali 6 osób, którym w śledztwie tutejszej Prokuratury prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw karnych i karnych skarbowych, polegających na wprowadzaniu do Polski znacznej ilości towarów importowanych z Azji z pominięciem należności podatkowych.

Zatrzymani członkowie ujawnionej grupy przestępczej, w tym kierujący grupą działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od co najmniej stycznia 2014 roku do lutego 2017 roku w Warszawie i innych miejscach na terenie województwa mazowieckiego oraz śląskiego, zajmując się sprowadzaniem z Chin i innych krajów azjatyckich towarów w postaci odzieży, obuwia oraz sprzętu AGD, który sprzedawany był na terenie Polski – głównie w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej.

Z fikcyjnej dokumentacji sporządzanej dla potrzeb ujawnionego procederu dotyczącego zachowań określanych mianem oszustwa podatkowego wynikało natomiast, że sprowadzane towary miały być sprzedawane do Czech i Słowacji, co miało na celu obniżenie należności podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług.

W procederze tym wykorzystywano pozorną działalność licznych podmiotów gospodarczych – w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które posiadały siedziby na terenie całej Polski.

Wśród zatrzymanych są osoby pełniące funkcje prezesów zarządów w spółkach związanych z badaną grupą przestępczą, osoby zajmujące się ich księgowością, działalnością gospodarczą oraz sprawami majątkowymi. Zatrzymania miały miejsce na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego i lubuskiego.

Zatrzymanym osobom ogłoszono w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie postanowienia o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstw związanych z uszczupleniem podatku od towarów i usług poprzez podawanie nieprawdy w składanych deklaracjach VAT-7 i VAT-7K oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT, tj. czynów zabronionych z art.258§1 i §3 kk, art.56 §1 kks, art.62§2 kks oraz z art.271§1 i §3 kk. Dwie osoby, w tym kierujący grupą, usłyszało zarzuty popełnienia tzw. „zbrodni fakturowej” tj. czynu z art. 271a §2 k.k. w zw. z art. 277a §1 k.k. Dotychczasowe uszczuplenia podatkowe wynikające z prawomocnych decyzji podatkowych oraz protokołów kontroli podatkowej przeprowadzonej w badanych podmiotach gospodarczych stanowią kwotę 105 mln zł.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym stanowią czyny zabronione spenalizowane w Kodeksie karnym oraz Kodeksie karnym skarbowym, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10 oraz karami grzywny, przy czym w przypadku tzw. „zbrodni fakturowej” podejrzanym grozi kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

Po przesłuchaniu podejrzanych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie o zastosowanie wobec 5 osób tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd w całości uwzględnił wnioski tutejszej Prokuratury w przedmiocie tymczasowego aresztowania wobec 5 podejrzanych podzielając przedstawione w nich stanowisko, że w realiach rozpoznawanej sprawy jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym wobec tych osób, zabezpieczy dalszy prawidłowy tok śledztwa.

Są to kolejne zorganizowane zatrzymania w przedmiotowym śledztwie. W poprzednich, które miały miejsce w listopadzie 2019, zatrzymano 7 osób, z których 4 zostały tymczasowo aresztowane.

Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie

« powrót

BIP epuap