Oszustwa podatkowe przy obrocie olejem rzepakowym. 17 osób z zarzutami.
 
2021/11/10
 

Prokuratura Regionalna w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie działającej na terenie Polski, Czech, Słowacji i Bułgarii zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu osiąganie korzyści majątkowych z popełnianych przestępstw oraz przestępstw skarbowych, związanych z wprowadzaniem do obrotu na terenie kraju oleju rzepakowego lub słonecznikowego bez uiszczenia należnego podatku VAT w stawce 23%. Działająca od 2010 roku grupa wytworzyła tysiące pozornych transakcji handlowych, które zostały usytuowane w strukturze sieci kontrolowanych podmiotów. Obieg towaru był sztucznie wydłużany pomiędzy firmami powiązanymi kapitałowo oraz osobowo. Fikcyjne transakcje z podmiotami zagranicznymi miały na celu pozorowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru oraz nabyć towaru. Wytworzone transakcji zostały maksymalnie skomplikowane, co miało służyć „zgubieniu” podatku VAT przez pierwszy podmiot, który pozorował wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (znikający podatnik) oraz ukryciu powiązań z organizatorami przestępczego procederu. W rzeczywistości towar nabywany był przez krajowe podmioty pełniące rolę brokerów. Członkowie grupy tworzyli i posługiwali się poświadczającą nieprawdę dokumentacją księgową, w tym fakturami VAT. Spreparowania dokumentacja została wykorzystana do wprowadzania w błąd pracowników organów podatkowych, co do przebiegu rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Olej rzepakowy był ostatecznie wykorzystywany do produkcji biokompotentu, którego udział – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi – sukcesywnie się zwiększa w legalnej produkcji paliw. Skala uszczupleń należności publicznoprawnych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT szacowana jest na kwotę ponad 170 milionów złotych, zaś wartość poświadczających nieprawdę faktur opiewa na kwotę ok. 2 miliardów złotych.

W dniu 8 listopada 2021r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Mazowieckiego Urzędu Celno - Skarbowego w Warszawie zatrzymali na terenie województwa śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego 17 osób, w tym członków grupy przestępczej.

Prokurator ogłosił wyżej wymienionym zarzuty popełnienia przestępstw związanych z kierowaniem albo działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, czyli tzw. zbrodni vatowskiej, przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych, popełnienia oszustw podatkowych mających na celu obniżenie zobowiązań względem Skarbu Państwa.

Wobec sześciu podejrzanych, którym zarzucono m.in. dopuszczenie się zbrodni vatowskich, prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosków o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 8, przy czym w przypadku osób, którym zarzucono popełnienie zbrodni vatowskich – kary do 25 lat pozbawienia wolności.

Powyższe zatrzymania są pierwszymi w trakcie wyjątkowo skomplikowanego prowadzonego od 2017 roku śledztwa. Przestępcy byli dobrze zorganizowani, zaś cechą charakterystyczną realizowanych przez nich dostaw była szybkość działania, brak ingerencji w towar, pewność zbytu i brak problemów z płatnościami. W ciągu kilkudziesięciu godzin olej był formalnie sprzedawany pomiędzy kilkoma podmiotami i natychmiast udokumentowany fakturami i zrealizowanymi płatnościami. Nietypowym przy tym był fakt, że wszystkie zaangażowane firmy działały wręcz modelowo, nie napotykały żadnych trudności z kupnem towaru, jego zbytem, czy też płatnościami, zaś dodatkowo – część z nich nie uzyskiwała żadnych zysków z tytułu przeprowadzanych transakcji.

Powyższe okoliczności zwróciły uwagę służb i skutkowały m.in. opisanymi powyżej czynnościami. W śledztwie należy spodziewać się dalszych zatrzymań.

Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie

« powrót

BIP epuap