Kolejne 7 osób zatrzymanych w wątku sprzedawców w śledztwie Getback
 
2021/11/23
 

Zatrzymania i zarzuty

 

W dniu dzisiejszym (23 listopada 2021r.) na polecenie prokuratorów z 1 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali na terenie województwa lubelskiego 7 osób. To kolejne zatrzymania w wątku śledztwa prowadzonego przez Zespół prokuratorów ds. Getback, w ramach którego śledczy rozliczają działania osób, które bezpośrednio dokonywały sprzedaży obligacji pokrzywdzonym.

W wyniku nabycia oferowanych przez zatrzymanych obligacji Getback S.A. 70 osób poniosło szkodę o wartości ponad 12 milionów złotych.

Jeszcze dziś zatrzymani, czterech mężczyzn i trzy kobiety, usłyszą w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty popełnienia przestępstw oszustwa względem mienia znacznej wartości po uprzednim podrobieniu dokumentów elektronicznych, świadczenia doradztwa inwestycyjnego, ofertowania i sprzedaży obligacji bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, oraz ujawnienia tajemnicy bankowej.

Po wykonaniu czynności w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności

 

 

Działalność podejrzanych

 

Jak wynika z ustaleń śledztwa, klienci, którzy kupili ponad 5 mln obligacji o wartości blisko 3 mld złotych, wyemitowanych przez GetBack, byli wprowadzani w błąd co do sytuacji finansowej spółki i jej możliwości wywiązania się z zobowiązań finansowych. Ze względu na skalę emisji i wysokie oprocentowanie obligacji GetBack stopniowo tracił możliwość ich wykupienia, o czym nie informowano klientów, którym dalej sprzedawano obligacje. Oferując je za pośrednictwem sieci sprzedaży Idea Banku, oszukiwano klientów także w kwestii właściwości obligacji, gwarancji zysków i bezpieczeństwa inwestycji. Nakłaniano ich do zakupu, przedstawiając ofertę jako ekskluzywną i ograniczoną w czasie. Pracownicy sieci sprzedaży Idea Banku, nawet ci najniższego szczebla, mieli świadomość, że obligacje GetBack są obarczone wysokim ryzykiem, nie dają gwarancji zwrotu kapitału i nie są zabezpieczone w żaden dodatkowy sposób. Mimo tego przekazywali klientom nieprawdziwe informacje, że obligacje są bezpieczniejsze niż lokata bankowa. Telefonowali do klientów Idea Banku, którzy mieli w nim lokaty bankowe, zapewniające bezpieczeństwo i gwarancję zwrotu kapitału, proponując zamianę ich na ryzykowne obligacje emitowane przez GetBack, pozbawione gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprzedawcy oferowali obligacje często osobom starszym, które były zainteresowane wyłączenie bezpiecznym lokowaniem swoich pieniędzy, a w wyniku oszukańczych metod, często utracili oszczędności życia.

W rezultacie Klienci Idea Banku stanowią największą grupę – czterech z dziewięciu tysięcy pokrzywdzonych. Ich dane Idea Bank, łamiąc tajemnicę bankową, przekazywał bez upoważnienia, przedstawicielom domów maklerskich. Nadmienić także należy, iż Bank aż do listopada 2017 roku, nie miał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności maklerskiej, a więc oferowanie instrumentów finansowych i prowadzenia doradztwa inwestycyjnego. Opisane działania Idea Bank SA uznane zostały w lipcu 2020 roku przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, w konsekwencji czego UOKiK nałożył na Idea Bank karę w wysokości 17,2 mln zł i zobowiązał ją do wypłaty rekompensat klientom.

 

Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy
Prokuratura Regionalna w Warszawie

 

« powrót

BIP epuap