KOMUNIKAT

Na polecenie Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego Prokuratura Regionalna w Warszawie na podstawie art. 7 Kpc przystąpiła do dwóch postępowań sądowych o ochronę dóbr osobistych prowadzonych przed Sądem Okręgowym w Warszawie z powództwa Zbigniewa Bońka przeciwko dziennikarzowi Piotrowi Nisztorowi oraz Forum S.A. - wydawcy „Gazety Polskiej Codziennie”.

więcej »


KOMUNIKAT

Prokuratura Krajowa przekazała Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zawiadomienie Rzecznika Praw Dziecka – Pana Mikołaja Pawlaka, dotyczące artykułu „Zmień sobie płeć, dzieciaku” zamieszczonego w „Tygodniku Solidarność”. W ocenie zawiadamiającego, z materiału tego wynikać może duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnej sprzedaży środków farmakologicznych małoletnim.

więcej »


KOMUNIKAT

Prokuratura Regionalna w Warszawie na podstawie informacji medialnych wszczęła śledztwo w sprawie niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych do prawidłowego nadzoru nad odbiorem ścieków oraz sprowadzenia w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach oczyszczalni Czajka niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób i mienia w wielkich rozmiarach w postaci zagrożenia epidemiologicznego i spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

więcej »


Akt oskarżenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeciwko byłemu Prezesowi Zarządu i dwóm byłym Wiceprezesom Zarządu spółki zarządzającej elektrownią produkującą energię elektryczną

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie przeciwko byłemu Prezesowi Zarządu i dwóm byłym Wiceprezesom Zarządu, tj. Wiceprezesowi Zarządu ds. Energii Odnawialnej i Wiceprezesowi Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych ustalonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zarządza elektrownią produkującą energię elektryczną między innymi z węgla kamiennego

więcej »


Strona: 1 2 3następna strona »    
BIP epuap