Zawiadomienie stron postępowania przygotowawczego o wyłączeniu do odrębnego postępowania materiałów ze śledztwa o sygn. akt RP I Ds. 11.2018 dotyczącego m.in. oszustwa na szkodę obligatariuszy GetBack SA

Na podstawie art. 100 § 5 kpk i art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia strony postępowania przygotowawczego o sygnaturze akt RP I Ds 11.2018 prowadzonego przeciwko Konradowi K. i innym podejrzanym, którym zarzucono m.in. popełnienie przestępstwa oszustwa w związku z oferowaniem obligacji GetBack SA z siedziba w Warszawie, dystrybuowanych przez tę spółkę oraz za pośrednictwem innych podmiotów, w tym instytucji finansowych, to jest o czyn z art. 286 § 1 kk i inne, iż postanowieniem prokuratora z dnia 14 lipca 2020 r. wyłączono do odrębnego postępowania przygotowawczego, z

więcej »


Informacja dla pokrzywdzonych w związku z tzw. „aferą GetBack”

Na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia, że pod sygnaturą akt RP I Ds 11.2018 prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko Konradowi K. i innym podejrzanym, którym zarzucono m.in. popełnienie przestępstwa oszustwa w związku z oferowaniem obligacji GetBack SA, dystrybuowanych przez tę spółkę oraz za pośrednictwem innych podmiotów, w tym instytucji finansowych, to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k. i inne.

więcej »


KOMUNIKAT

Na podstawie art. 131 §2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 18 czerwca 2020 r. wydane zostało postanowienie o umorzeniu śledztwa RP I Ds 35.2016 w sprawie m.in. doprowadzenia w okresie od 2010 r. do 7 stycznia 2015 r. na terenie całego kraju, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, ponad 1000 inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy zakupili jednostki uczestnictwa Funduszu Idea Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Idea Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

więcej »


KOMUNIKAT

Akt oskarżenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeciwko 7 oskarżonym o popełnienie przestępstw prania brudnych pieniędzy związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT w kwocie należności łącznej stanowiącej zbrodnię fakturową, oszustwami podatkowymi oraz podawaniem nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług dotyczących sprzedaży granulatu tworzyw sztucznych (granulatów polimerowych)

więcej »


BIP epuap