Akt oskarżenia przeciwko „najmłodszemu polskiemu milionerowi” - Piotrowi K.

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała w dniu 13 maja 2022r. do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi K. oraz dziesięciu innym osobom, kończąc tym samym śledztwo dotyczące działalności firm oferujących sprzedaż kontrowersyjnych produktów kosmetycznych, dietetycznych oraz quasi-medycznych w latach 2014 – 2015.

więcej »


Zatrzymanie kolejnych 9 członków grupy polsko-hindusko-ukraińskiej grupy przestępczej działającej na terenie Wólki Koskowskiej

W dniu 20 kwietnia 2022 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 9 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących nieujawniania dochodów oraz unikania odprowadzenia należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT, a także prania brudnych pieniędzy

więcej »


Kolejne 12 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym grupy „produkującej” poświadczające nieprawdę faktury kosztowe

Prokuratura Regionalna w Warszawie, 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2010 – 2020 wystawiała poświadczające nieprawdę faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Następnie nabywcy faktur, których liczbę na chwilę obecną ustalono na poziomie 1000 podmiotów, pomniejszali w oparciu o te faktury należny podatek. Szacuje się, że wartość fikcyjnych usług, wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przekracza kwotę 1 miliarda złotych.

więcej »


Komunikat

Na podstawie art. 100 § 5 kpk w zw. z art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych, że postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 r. ze sprawy o sygn. akt RP I Ds 34.2016 wyłączono do odrębnego postępowania materiały w sprawie: 1. nieprzekazania w okresie od 30 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. przez spółkę Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, a także raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2016 r., tj. o czyn z art. 100 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

więcej »


BIP epuap