Kolejne 7 osób zatrzymanych w wątku sprzedawców w śledztwie Getback

W dniu dzisiejszym (23 listopada 2021r.) na polecenie prokuratorów z 1 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali na terenie województwa lubelskiego 7 osób. To kolejne zatrzymania w wątku śledztwa prowadzonego przez Zespół prokuratorów ds. Getback, w ramach którego śledczy rozliczają działania osób, które bezpośrednio dokonywały sprzedaży obligacji pokrzywdzonym.

więcej »


Oświadczenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w sprawie postanowienia sądu dotyczącego Leszka Cz.

Czwartkowa decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie o uchyleniu zabezpieczeń o wartości ponad 200 mln złotych na majątku Leszka Cz., podejrzanego o popełnienie oszustw na szkodę klientów Idea Bank S.A. oraz wyrządzenie bankowi szkody w wielkich rozmiarach jest błędna. Co szczególnie bulwersujące, sąd wyszedł poza swoje kompetencje wynikające z Kodeksu postępowania karnego, orzekając, że Leszek Cz. rzekomo nie posiada w śledztwie statusu podejrzanego.

więcej »


Oszustwa podatkowe przy obrocie olejem rzepakowym. 17 osób z zarzutami.

Prokuratura Regionalna w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie działającej na terenie Polski, Czech, Słowacji i Bułgarii zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu osiąganie korzyści majątkowych z popełnianych przestępstw oraz przestępstw skarbowych, związanych z wprowadzaniem do obrotu na terenie kraju oleju rzepakowego lub słonecznikowego bez uiszczenia należnego podatku VAT w stawce 23%. Działająca od 2010 roku grupa wytworzyła tysiące pozornych transakcji handlowych, które zostały usytuowane w strukturze sieci kontrolowanych podmiotów. Obieg towaru był sztucznie wydłużany pomi

więcej »


Kolejne 33 osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym grupy „produkującej” poświadczające nieprawdę faktury kosztowe

Prokuratura Regionalna w Warszawie, 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2010 – 2020 wystawiała poświadczające nieprawdę faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Następnie nabywcy faktur, których liczbę na chwilę obecną ustalono na poziomie 1000 podmiotów, pomniejszali w oparciu o te faktury należny podatek. Szacuje się, że wartość fikcyjnych usług, wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przekracza kwotę 1 miliarda złotych.

więcej »


BIP epuap