KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję iż od dnia 01 lipca 2020 roku funkcję Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Warszawie będzie pełnił Pan Paweł Szpringer.

więcej »


KOMUNIKAT

Kolejne zatrzymania w nowym wątku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonym przeciwko członkom zorganizowanej grupy zajmującej się fikcyjnym obrotem urządzeniami elektronicznymi przez podmioty krajowe i zagraniczne

więcej »


KOMUNIKAT

Na podstawie art. 100 § 5 k.p.k. w zw. z art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia strony postępowania i ich pełnomocników, iż w sprawie o sygn. RP I Ds 26.2018 dotyczącej m.in.: doprowadzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w bliżej nie ustalonym okresie jednak nie wcześniej niż od 9 marca 2018 r. i nie później niż do dnia 19 kwietnia 2018 r., w nieustalonym miejscu, do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wielu osób poprzez tworzenie i wykorzystanie stron internetowych podszywających się pod bramkę szybkich płatności firmy Dotpay Sp. z o.o.

więcej »


KOMUNIKAT

Na podstawie art 100 § 5 k.p.k. w zw. z art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia strony postępowania i ich pełnomocników, iż w sprawie o sygn. RP I Ds 31.2018 dotyczącej m.in.: dokonania w okresie od 4 lipca 2018 r. do dnia 16 sierpnia 2018 r. w nieustalonym miejscu zaboru w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej w postaci pieniędzy zgromadzonych na rachunkach klientów bankowości elektronicznej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

więcej »


BIP epuap