Areszt dla Tadeusza R. – prezesa Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek

W dniu dzisiejszym (22 października 2021r.) Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie i zastosował wobec Tadeusza R. podejrzanego m.in. o wyrządzenie 80 mln zł szkody w mieniu zarządzanej przez niego spółdzielni „Bielmlek”, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zaznaczył jednocześnie, że podejrzany może opuścić areszt w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych. Prokuratura nie zgadza się z tą decyzją w tym zakresie i zaskarży przedmiotowe orzeczenie. Jednocześnie prokurator

więcej »


Zatrzymania w sprawie Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek”

Dzisiaj (20 października 2021 r.) na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 3 osoby – byłego prezesa zarządu Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek” z siedzibą w Bielsku Podlaskim i byłego senatora Tadeusza R., członka zarządu Piotra Ż. i głównego księgowego Mikołaja R.

więcej »


KOMUNIKAT

Na podstawie art. 131 §2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych, że w' dniu 6 października 2021 r. wydane zostało postanowienie o umorzeniu śledztwa RP I Ds 3.2016 w sprawie m.in. doprowadzenia w okresie od 2010 r. do 7 stycznia 2015 r. na terenie całego kraju, w' krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, ponad 1000 inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy zakupili jednostki uczestnictwa Funduszu Idea Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Idea Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do niekorzystnego

więcej »


8 osób zatrzymanych w jednym z wątków śledztwach w sprawie Afery Getback

W dniu dzisiejszym na polecenie prokuratorów z 1 Wydziału Śledczego Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali na terenie województwa łódzkiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego 8 osób. Zatrzymania są konsekwencją realizacją kolejnego etapu śledztwa prowadzonego przez Zespół prokuratorów ds. Getback, w ramach którego śledczy rozliczają działania osób, które bezpośrednio dokonywały sprzedaży obligacji pokrzywdzonym.

więcej »


BIP epuap