Zatrzymanie kolejnych 9 podejrzanych w śledztwie dotyczącym grupy paliwowej.

W dniu 7 grudnia 2021 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno – Skarbowego w Łodzi oraz Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 9 osób działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących obrotu olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy. Są to kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym grupy kierowanej przez Andrzeja Sz., którego zatrzymano wraz z 21 innymi podejrzanymi w marcu 2

więcej »


Rozszerzenie zarzutów wobec Leszka Cz. oraz nowe postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym

W dniu 3 grudnia 2021r. Prokuratura Regionalna w Warszawie rozszerzyła zarzuty wobec podejrzanego Leszka Cz. w śledztwie dotyczącym tzw. Afery Getback. Po przesłuchaniu kolejnych pokrzywdzonych i przeprowadzeniu innych dowodów uzupełniono zarzut dotyczący m.in. oszustwa na szkodę klientów Idea Bank S.A. oraz wyrządzenia bankowi szkody w wielkich rozmiarach. Aktualnie zarzucany Leszkowi Cz. czyn obejmuje 1140 pokrzywdzonych klientów banku, którzy ponieśli szkodę w łącznej wysokości ponad 227 milionów złotych oraz bank, który poniósł szkodę w wysokości ok. 9 milionów złotych.

więcej »


Kolejne 7 osób zatrzymanych w wątku sprzedawców w śledztwie Getback

W dniu dzisiejszym (23 listopada 2021r.) na polecenie prokuratorów z 1 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali na terenie województwa lubelskiego 7 osób. To kolejne zatrzymania w wątku śledztwa prowadzonego przez Zespół prokuratorów ds. Getback, w ramach którego śledczy rozliczają działania osób, które bezpośrednio dokonywały sprzedaży obligacji pokrzywdzonym.

więcej »


Oświadczenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w sprawie postanowienia sądu dotyczącego Leszka Cz.

Czwartkowa decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie o uchyleniu zabezpieczeń o wartości ponad 200 mln złotych na majątku Leszka Cz., podejrzanego o popełnienie oszustw na szkodę klientów Idea Bank S.A. oraz wyrządzenie bankowi szkody w wielkich rozmiarach jest błędna. Co szczególnie bulwersujące, sąd wyszedł poza swoje kompetencje wynikające z Kodeksu postępowania karnego, orzekając, że Leszek Cz. rzekomo nie posiada w śledztwie statusu podejrzanego.

więcej »


BIP epuap